КАРАДЖОВ КАМЪК

В областта

КРЪСТОВА ГОРА

Близостта на Кръстова гора и фактът, че в околния периметър на веригата от планински била, археолозите са картотекирали поне пет древни светилища, някои от които са функционирали едновременно, прави връзката между култовите места повече от косвена или случайна. В непосредствена близост се намират: скалният феномен-светилище Белинташ; кромлехът до връх Турската куля и светилищата на връх Хайдут кая и местностите Ин кая и Къз кая.

Според археолозите Борислав Бориславов и д-р Иван Христов районът може да се разглежда като голям комплекс от култови места и светилища, които в различни периоди са били повече или по-малко активни.

КРЪСТОВА ГОРА


БЕЛИНТАШ

Белинташ е проучван през 80-те години на ХХ в. от екип археоастрономи, които благодарение на своите публикации го правят популярен в българската археологическа наука. Според археоастрономите платото представлява голямо древно тракийско скално светилище (древна слънчева обсерватория), предназначено за целите на конкретни земеделски и религиозни дейности.

Всички гореописани обекти попадат в един обособен микрорайон, чийто култов център вероятно е било светилището Белинташ. 

БЕЛИНТАШ


© Всички права запазени 2020  |  Караджов камък  - Информационен сайт

Сайт Община Асеновград www.asenovgrad.bg
 Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД